Regenair

Vi kan levere ulike aggregatstørrelser – tilpasset hvert enkelt behov.

Dette er info for et Regenair-anlegg med kapasitet på 16000m3/t.

Høy virkningsgrad = 90% (+/-5) innebærer:

  • Lavt energiforbruk
  • Høy tilluftstemperatur etter veksler
  • Kan redusere eller eliminere behovet for ettervarmer

Patentert spjeldkonstruksjon gir fordeler som:

  • Tette spjeld mellom vekslingene
  • Lav overføring mellom inn– og utluft
  • Høy luftkvalitet

For RG33000 eller større leveres pneumatiske aktuatorer.

REGENAIR 16000 – FLEKSIBELT OG ØKONOMISK

Aggregatene leveres med gjenvinner og nattsenkning
Mulighet for justering av hastighet / temperatur
Det er ikke nødvendig å installere varmebatterier på anlegg med
denne typen ”Heat Recovery Technology” kammerveksler

TEKNISKE SPESIFIKASJONER REGENAIR 16000

Luftkapasitet = 16000 m3/t
Strøm = 230/400 V / 3 / 50Hz
Lengde L1 = 5060 mm
Høyde 1 = 2400 mm
Høyde 4 = 1100 mm
Bredde D1 = 2170 mm
Bredde D2 = 2070 mm
Vifteåpning F = 715 mm
Vekt = 3100 Kg
Luftstrøm (nom.) = 4,4 m3/s
Motoreffekt = 5,5 kW
Trykkfall (internt) = 320 Pa
Eksternt tilgj. trykk = 450 Pa


Sekvens 1
Fra-luftens varme absorberes i kammer B og til-luft varmes i kammer A. (ηtemp = 90 % +/-5 målt over hele aggregatet.Sekvens 2
Fra-luftens varme absorberes i kammer A og til-luft varmes i kammer B. (Spjeldet skifter sekvens hvert 60 sekund.)
Vifteåpning til-luft er F x F.
Anslutning for fra-luft er D2 x H4.
Anslutning ute-luft/av-luft er D2 x H4.

Evt. kjøle- eller varmebatterier øker totallengden L1.