Luften har en viktig egenskap som ofte blir undervurdert eller oversett i mange bransjer og prosesser, nemlig fuktigheten i luften. Ikke bare i fyringsperioden, men selv om sommeren er luften i mange tilfeller varm og tørr. Dette resulterer i en altfor lav relativ luftfuktighet i produksjons- og lagerrom.

I naturen reguleres den relative fuktigheten automatisk som en del av det økologiske systemet. Dette er ikke tilfelle når det gjelder varmetilførsel fra varmeutstyr eller maskiner hvor en høyere temperatur betyr en redusert relativ fuktighet. Vindusarealer fra solstråling påvirker også inneklima i negativ retning når temperaturen stiger og relativ fuktighet faller, i mange tilfeller til under 20%.

Porøse materialer som tre, papir, tekstiler etc. sprekker og endrer dimensjon og forekommer svært ofte problemer med statisk elektrisitet. I prosesser som bruker vannoppløselige lakker betyr for lav fuktighet en reduksjon i kvaliteten av det ferdige produktet og i mange tilfeller avfallet av råmaterialer.

For lav fuktighet betyr flere partikler i luften; De ansattes slimhinner tørkes ut og det kan føre til flere hals- og lungesykdommer, som igjen betyr større fravær.

Høytrykks luftbefukting

Med minimalt energiforbruk og meget lavt støynivå kan haller i alle størrelser befuktes. DAN FUGT høytrykks luftbefukting benytter spesielle dyser som gir ideell forstøvning uten bruk av trykkluft. Ved hjelp av et høyt vanntrykk – 45 – 50 bar – blir vannet forstøvet til mikrodråper. Til denne typen befuktingsanlegg benyttes bløtgjort- eller RO-vann. Tappevann kan som oftest ikke brukes direkte p.g.a. for høyt innhold av kalk, mineraler og salter.

- DAN FUGT befuktingsenhet type HTU
- DAN FUGT befuktingsenhet type HTR

Dyse luftbefukting

DAN FUGTs trykkluftsdrevne dyse forstøver ledningsvann eller RO-vann til svært fine dråper som tas opp i luften uten fare for nedfall eller kondensering. Luft- og vannmengder stilles inn individuelt og trinnløst.

- DAN FUGT frekvensdyse TDF/ TDF-A
- DAN FUGT vakuumdyse VDF 2
- DAN FUGT kompaktenheter og splittanlegg

Kontroll- og reguleringsteknikk

DAN FUGT reguleringspaneler sørger for helautomatisk drift av et DAN FUGT luftbefuktingsanlegg. Reguleringen blir programmert og stilt inn basert på kundens krav/parametere. Systemet er brukervennlig og har innebygd automatisk overvåkning og feilmelding hvis det skulle oppstå funksjonsfeil.DAN FUGT-reguleringen er koblet til en hygrostat – pneumatisk, elektrisk eller mekanisk – som hele tiden måler fuktigheten og styrer systemet deretter.

- DAN FUGT regulering VDF-H/VDR
- DAN FUGT regulering VDF-H-CMX

Vannbehandling

DAN FUGT osmoseanlegg produserer kvalitetsvann til bruk ved befukting. Det rensede vannet kan brukes til fuktvann i trykkerimaskiner og til andre spesielle formål. Vannet er fritt for mineraler og salter, samt bakteriefritt etter UV-bestråling. Bruk av rent vann forhindrer tilstopping av dysene pga kalkavleiringer. Aavleiringer av mineraler og salter på maskiner, gulv etc. unngås også. Membranene, som er den sentrale delen av Dan Fugts vannbehandlingssystem, er av meget høy kvalitet. Regelmessig service og rengjøring vil driftsproblemer sjelden oppstå.

- DAN FUGT osmoseanlegg DAN-RO 5300 - 2000
- DAN FUGT osmoseanlegg DAN-RO 300 - 2000