Dan Fugt

Dan Fugt befuktningssystemer

Gevinst ved bevisst forhold til riktig luftfuktighet:

  • Bedre inneklima
  • Reduksjon av statisk elektrisitet
  • Reduksjon av støv
  • Bedre kvalitet i lakkerings- og malingsprosesser
  • Reduksjon av hemmende lukt
  • Mindre stopp i produksjonen

 

Dyse luftbefukting

DAN FUGTs trykkluftsdrevne dyse forstøver ledningsvann eller RO-vann til svært fine dråper som tas opp i luften uten fare for nedfall eller kondensering. Luft- og vannmengder stilles inn individuelt og trinnløst.

- DAN FUGT frekvensdyse TDF/ TDF-A
- DAN FUGT vakuumdyse VDF 2
- DAN FUGT kompaktenheter og splittanlegg

Kontroll- og reguleringsteknikk

DAN FUGT reguleringspaneler sørger for helautomatisk drift av et DAN FUGT luftbefuktingsanlegg. Reguleringen blir programmert og stilt inn basert på kundens krav/parametere. Systemet er brukervennlig og har innebygd automatisk overvåkning og feilmelding hvis det skulle oppstå funksjonsfeil.DAN FUGT-reguleringen er koblet til en hygrostat – pneumatisk, elektrisk eller mekanisk – som hele tiden måler fuktigheten og styrer systemet deretter.

- DAN FUGT regulering VDF-H/VDR
- DAN FUGT regulering VDF-H-CMX

Vannbehandling

DAN FUGT osmoseanlegg produserer kvalitetsvann til bruk ved befukting. Det rensede vannet kan brukes til fuktvann i trykkerimaskiner og til andre spesielle formål. Vannet er fritt for mineraler og salter, samt bakteriefritt etter UV-bestråling. Bruk av rent vann forhindrer tilstopping av dysene pga kalkavleiringer. Aavleiringer av mineraler og salter på maskiner, gulv etc. unngås også. Membranene, som er den sentrale delen av Dan Fugts vannbehandlingssystem, er av meget høy kvalitet. Regelmessig service og rengjøring vil driftsproblemer sjelden oppstå.

- DAN FUGT osmoseanlegg DAN-RO 5300 - 2000
- DAN FUGT osmoseanlegg DAN-RO 300 - 2000