Static Solutions

Stat-Gun er ergonomisk utformet, ligger godt i hånden og er enkel å jobbe med. Design og finish gjør den enkel å bruke – og enkel å holde ren. Når den ikke er i bruk plasseres den i en praktisk konsoll.

Stat-Gun er batteridrevet, trenger ikke elektrisk tilkobling når den er i bruk – og den er laserstyrt.

Stat-Gun som problemløser for statisk elektrisitet er en unik ioniseringsteknikk der tungsten skaper positive og negative ioner. Dette fjerner statisk elektrisitet fra karosseripartier elle objekter som skal påføres lakk. Da den statiske elektrisiteten er fjernet trekker heller ikke flaten som skal lakkeres til seg smusspartikler fra luften. Resultatet er jevn utflyting av lakken som sprøytes på. Stat-Gun bør brukes før lakkering og mellom lakklag som skal påføres.

Her vises hvordan statisk elektrisitet trekker til seg partikler fra luften og gjør at området ikke får en perfekt lakkflyt slik at resultatet ikke blir tilfredsstillende. Uten bruk av Stat-Gun vil f.eks. en grill som skal lakkeres ikke oppnå maksimal lakkflyt. Dette oppfattes da som mørke partier og skjolder. Blir ikke en jobb skikkelig utført betyr det at den må gjøres om igjen, med tap av tid og penger som resultat.

I tillegg til å tiltrekke seg smuss fra luften gjør statisk elektrisitet at partiklene i metallic lakk ikke får lagt seg helt flatt, men stabler seg «uryddig oppreist». Resultatet blir ujevn lysbrytning av det lakkerte området, som vil virke skjoldet.

Ønsker du ytterligere info om statisk elektrisitet og hvordan løse problemet?

Se blaversjon